Metoda One Brain

Metodou One Brain lze řešit jakýkoliv psychický nebo fyzický problém. Blok vzniká na základě součtu všech negativních zkušeností, jako je strach, bolest a strach z bolesti, kdy dochází k disharmonii mezi oběma mozkovými hemisférami. Traumata prožitá v minulosti nás mohou podvědomě blokovat v současnosti. Blokování energie v těle se může projevovat jako bolest.

Pomocí jemného svalového testování lze tuto příčinu najít, odstranit její negativní náboj a učinit novou volbu, která má náboj pozitivní. Nedílnou součástí každého odblokování je nutná spolupráce ze strany klienta. Po odbloku dostane klient domácí úkol (jednoduchý cvik), který je nutno plnit určitou dobu dle instrukcí, aby si mozek vtiskl novou informaci do paměti a tělo mělo dostatek času na změnu. Jen tak je odblokování účinné. Jak se říká – nic není zadarmo.

Kineziologie může výrazně zlepšit vypořádávání se se stresovými situacemi. Jako „vedlejší účinek“ má pozitivnější přístup ve všech oblastech života.